25. 5. Viola

Zítra: Filip

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie > Historie obce

Historie obce

Obec Dolní Újezd je tvořena 3 místními částmi – Dolní Újezd, Skoky a Staměřice.

Nejstarší zmínky o Dolním Újezdě se datují do poloviny 14. století, kdy byl již důležitou osadou. Původně se nazýval „Újezd Vladyčí“ a byl rozdělen na dvě části, z nichž jedna patřila k panství hradu Helfštýna a druhá byla majetkem vladyků (odtud název Újezd Vladyčí). Dolní Újezd se obec nazývá od začátku 16. století, kdy část obce, patřící vladykům, odkoupili pánové z Helfštýna. Ti byli zároveň držiteli Horního Újezdu na Záhoří a dle toku řeky níže ležícímu Újezdu tak dali přízvisko „Dolní“. Součástí Dolního Újezdu byla až do roku 1920 i osada Trnávka 

Místní část Skoky má historii daleko mladší. Vznikla počátkem 19. století podél císařské silnice Olomouc-Lipník n.B., nejprve jako samota, kde stála kovárna a hostinec, a teprve později jako obec. Do roku 1923 byla součástí Dolního Újezdu, od roku 1924 do roku 1960 samostatnou obcí, v roce 1960 došlo ke sloučení s obcí Staměřice a v roce 1976 ke sloučení s obcí Dolní Újezd.

Místní část Staměřice vznikla v první polovině 14. století. Původně náležela k osecké farnosti, posléze k helfštýnskému panství a od r. 1548 k panství veselíčskému. Od roku 1901 byly Staměřice samostatnou obcí (od r. 1960 k nim patřily Skoky). S Dolním Újezdem spojila obec své osudy integrací v roce 1976.

Dolní Újezd dnes

Dnes je Dolní Újezd moderní obcí, ve které žije cca 1150 obyvatel (Dolní Újezd 540, Skoky 330 a Staměřice 280).

římskokatolický kostel sv.Havla

Dominantou obce Dolní Újezd je římskokatolícký kostel sv. Havla, který byl vystaven na místě původního malého kostelíka (pocházejícího z roku 1775) v letech 1846 – 1849. V místní části Skoky je pak kaple sv. Jana a ve Staměřicích kaple sv. Antonína a sv. Panny Marie.

Bohatou historii má v obci školství. Obecná škola vznikla již v roce 1788 a nová školní budova, ve které se vyučuje dodnes, byla postavena v r. 1874. V současné době je škola dvoutřídní a navštěvují ji děti 1. – 4. ročníku.  V posledních letech škola trpí nedostatkem žáků, snahou zastupitelstva obce však je udržení této školy.  Mateřská škola je umístěna ve Staměřicích.

V roce 1983 byla v obci dokončena stavba nového zdravotního střediska , v současné době zde ordinuje praktický a zubní lékař a preventivní lékařskou péči zabezpečuje také dětský lékař.

Obec je vybavena základní technickou vybaveností – pitná voda je dodávána veřejnou vodovodní sítí ze skupinového vodovodu Přerov, v obci je jednotná kanalizační síť (bohužel prozatím bez napojení na ČOV) a v letech 1991 – 1996 byla provedena plošná plynofikace obce. V letech 1991 – 2001 byla provedena rekonstrukce všech místních komunikací v obci. Významnou měrou se do života v obci promítla výstavba rychlostní komunikace RK 35 Přáslavice – Lipník n.B., která spolu s již zmíněnou plošnou plynofikací výrazně zlepšila čistotu ovzduší v obci. Zajímavostí na této RK je tunel v k.ú. Dolní Újezd.

Ke kulturnímu a sportovnímu vyžití v obci slouží zejména fotbalové hřiště s příslušenstvím v Dolním Újezdě, kulturní dům v Dolním Újezdě s kapacitou cca 300 míst a menší kulturní zařízení ve Skokách (60 míst), a Staměřicích (40 míst). V každé místní části je také místní knihovna

Politické změny, nastartované v r. 1989, umožnily vznik soukromého podnikání v oblasti zemědělství, průmyslu, řemesel, obchodu, poskytování služeb apod. Také v naší obci působí řada menších či větších podnikatelských subjektů. Dominantní postavení v zemědělské výrobě ma Podzámčí, zemědělská a.s. Vedle ní pak provozuje zemědělskou činnost několik menších soukromých zemědělců. Dalším dominantním podnikatelským subjektem je Trumf Internacional – míchárna koření, zaměstnávající cca 50 zaměstnanců z okolí. V oblasti poskytování služeb je ve Staměřicích Motorest NONSTOP, dále stánek rychlého občerstvení a prodejna smíšeného zboží, ve Skokách pohostinství vč. Vývařovny, dále letní pohostinství a 2 prodejny se smíšeným zbožím, v Dolním Újezdě pak obecní hostinec, dvě prodejny smíšeného zboží a prodejna levného textilu.

V obci působí řada řemeslníků – malíři a natěrači, klempíř, stolař, autoopraváři apod.
Přes obec vede cykloturistická stezka č. 6058, která navazuje na Jantarovou stezku, a také několik turisticky značených cest. V blízkém okolí se nacházejí zajímavé kulturní a přírodní památky – za všechny je možno jmenovat hrad Helfštýn (cca 10 km), Lázně Teplice n.B. (cca 15 km), zřícenina hradu Drahotuš, zámek Veselíčko apod.

Nejvýznamnějším dolnoújezdským rodákem je Antonín Frél (1894-1970), významný regionální činovník. Byl učitelem a řídícím na škole v Dolním Újezdě, knihovníkem, zemským vzdělavatelem hasičstva, předsedou spolku zahrádkaář, sokolským činovníkem, režíroval divadla, byl výborným muzikantem – členem souboru učitelského kvarteta  atd. Z regionálního hlediska však byla nejvýznamnější jeho činnost vlastivědná. Redigoval dvacet pět ročníků Záhorské kroniky, když kolem sebe dokázal soustředit nejvýznamnější vlastivědné pracovníky našeho kraje i věhlasné vědce na poli historie Moravy a Čech. Byl okresním konzervátorem v komisi památkové péče a předsedou Vlastivědného kroužku při Sdruženém vlastivědném klubu v Lipníku n.B.