Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Dopravní obslužnost - změny od 1. 1. 2018Datum konání:
29.11.2017
Datum ukončení:
31.1.2018

 

Koordinátor KIDSOK připravil nový provozní koncept dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje. Následně prostřednictvím 14 zadávacích řízení na veřejné zakázky s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou“ vybral nové autobusové dopravce, kteří budou od 1. 1. 2018 zajišťovat dopravní obslužnost v Olomouckém kraji. V souvislosti s touto skutečností vstupují od 1. 1. 2018 v platnost nové jízdní řády.

V případě jakýchkoliv dotazů k rozsahu dopravní obslužnosti a k novým jízdním řádům (k trasování linek, k rozsahu obsluhovaných zastávek, k časovému vedení jednotlivých spojů apod.) se obracejte na Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, email: kidsok@kidsok.cz, který byl na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje pověřen zajištěním komplexní dopravní obslužnosti území kraje.

Telefonické kontakty na pracovníky koordinátora a další informace naleznete na webové stránce www.kidsok.cz.

Současně na stránkách www.kidsok.cz jsou zveřejněny všechny jízdní řády VLD, které budou platit od 1. 1. 2018. Pro lepší orientaci je současně zveřejněn i přehled přečíslování a změn trasování linek a seznam linek pro jednotlivé zastávky.


Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

22. 8. Bohuslav

Zítra: Sandra

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 952
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 663
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 591
d) Papír netřídím
  
 506

Návštěvnost stránek

179028