Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dolní ÚjezdDatum konání:
5.11.2018

Informace .pdf

Informace

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dolní Újezd

Obecní úřad Dolní Újezd v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Újezd, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Eduardem Rýčkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:            Kulturní dům Dolní Újezd

Doba konání:             05. 11. 2018 od 18:00 hodin

Navržený program:

 • Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 • Schválení programu
 • Volba starosty a místostarosty
  1. Určení počtu místostarostů
  2. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a zákona o obcích)
  3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. Volba starosty
  5. Volba místostarosty
 • Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. Volba předsedy finančního výboru
  3. Volba předsedy kontrolního výboru
  4. Volba členů finančního výboru
  5. Volba členů kontrolního výboru
 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 • Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 


Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 968
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 669
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 595
d) Papír netřídím
  
 511

Návštěvnost stránek

180477