Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEKDatum konání:
1.12.2016
Datum ukončení:
2.1.2017

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK

RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE

v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:

pozemní komunikaci III/03555 od křižovatky se silnicí II/437, km 0,000, uzlový bod UB2511A015, po konec úseku v km 0,629, UB 2511A052 nacházející se na pozemku parc. č. 392 v k.ú. Staměřice, obec Dolní Újezd, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dolní Újezd, IČ: 00636223. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné komunikace ze silniční sítě.

Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 2. 1. 2017 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

k.ú. Staměřice.docx


Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2016 - úterý

svozove dny komunalniho odpadu 2016.pdf

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 722
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 542
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 471
d) Papír netřídím
  
 416

Návštěvnost stránek

159481