Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Máte doma kotel na pevná paliva? Víte, jaké jsou Vaše povinnosti?http://www.mesto-lipnik.cz/cz/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-zivotniho-prostredi/mate-doma-kotel-na-pevna-paliva-vite-jake-jsou-vase-povinnosti/

Kotel na pevná paliva se podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší řadí do skupiny spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva. A jako vše co je nějakou měrou spojeno se zákonem, jsou i zde povinnosti, které musí vlastníci dodržovat při provozování tohoto zdroje.

Jedna z těchto povinností je, že každý provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně (toto kritérium, byste měli nalézt v technických parametrech, jež jste dostali při koupi kotle), který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost je uvedena v § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Tato povinnost se nevztahuje na:
- plynové kondenzační kotle
- plynové kotle
- krbová kamna – krbové vložky (pokud nejsou použity jako zdroj tepla pro teplovodní  soustavu ústředního vytápění)
 

Jak bylo uvedeno v textu kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě. Proškolování odborně způsobilých osob se provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Seznam a informace o příslušné odborné osobě naleznete na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

 

§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen "odborně způsobilá osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

§ 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.

Obecní úřad Dolní Újezd informuje tímto své občany, že veškerou kontrolu ve výše uvedené věci bude provádět Odbor životního prostředí v Lipníku nad Bečvou (tj. obec s rozšířenou působností).


Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

22. 9. Darina

Zítra: Berta

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2016 - úterý

svozove dny komunalniho odpadu 2016.pdf

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 722
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 542
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 471
d) Papír netřídím
  
 416

Návštěvnost stránek

159477