Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Obec Dolní Újezd vyhlašuje záměr na pronájem následujících nemovitostí:Datum konání:
19.4.2018
Datum ukončení:
4.5.2018

O B E C D O L N Í Ú J E Z D
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,


V Y H L A Š U J E Z Á M Ě R
na pronájem následujících nemovitostí:


nebytové prostory v budově č.p. 38 na pozemku st. 79, ostatní plocha a nádvoří (pohostinství), výměra pronajímaných prostor 162 m2 a části pozemku p.č. 132 (areál bývalé Sokolské zahrady - venkovní posezení), výměra pronajímaných prostor 102 m2, vše v k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou za účelem provozování hostinské činnosti.
Pronájem možný od 7. 5. 2018.
Bližší informace – ing. Eduard Rýček, tel. 602514339, e-mail oudujezd@quick.cz.


Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 899
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 635
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 560
d) Papír netřídím
  
 487

Návštěvnost stránek

173843