Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Obec Veselíčko informuje:Obec Veselíčko informuje občany, že u bývalé sběrny ovoce na Pastvisku a na návsi v Tupci jsou k dispozici kontejnery se zpracovaným produktem z obecní kompostárny. Může se použít jako hnojivo na vaše pozemky a zahrádky. Vyzvednout si jej můžete zdarma. Pokud máte zájem o větší množství, které však zatím neprošlo prosíváním, můžete se domluvit s pracovníky obce p. Suchánkem a Bernhauerem na odebrání přímo na kompostárně.

Informujeme také, že na Pastvisku můžete odkládat větve ze stromů z vašich zahrad, které poté převezeme na další zpracování na kompostárnu.

Obec Veselíčko hledá pracovníky na veřejně prospěšné práce z řad nezaměstnaných občanů (evidovaných na ÚP). Pokud máte zájem pracovat na čistém vzduchu v sousední obci zejména na údržbě zámeckého parku, můžete se přihlásit do

9. března na Obecním úřadě ve Veselíčku. Tel. 581 793 255.


Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 968
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 669
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 595
d) Papír netřídím
  
 511

Návštěvnost stránek

180494