Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činnostíOZV 12014.pdf

PŘIPOMÍNÁME TÍMTO VŠEM OBČANŮM, ŽE V NAŠÍ OBCI, JIŽ OD ROKU 2015, PLATÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ NOČNÍHO KLIDU A REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ.

  • KAŽDÝ OBČAN JE V DOBĚ OD 22:00 - 06:00 HODIN POVINEN ZACHOVAT KLID A OMEZIT HLUČNÉ PROJEVY.
  • KAŽDÝ OBČAN JE POVINEN ZDRŽET SE O NEDĚLÍCH A STÁTEM UZNANÝCH DNECH PRACOVNÍHO KLIDU VEŠKERÝCH PRACÍ SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ ZPŮSOBUJÍCÍCH HLUK, NAPŘ.: SEKAČEK NA TRÁVU, CIRKULÁREK, MOTOROVÝCH PIL, KŘOVINOŘEZŮ APOD.

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 968
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 669
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 595
d) Papír netřídím
  
 511

Návštěvnost stránek

180494