Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Dolní ÚjezdDatum konání:
5.10.2018
Datum ukončení:
6.10.2018

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb
---------------------------------------------------------
Starosta obce Dolní Újezd podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e :


1. Volby do Zastupitelstva obce Dolní Újezd se uskuteční
dne 5. října 2018 od 14 hodin do 22 hodin a
dne 6. října 2018 od 8 hodin do 14 hodin.
2. Místem konání voleb je
ve volebním okrsku č. 1:
Zasedací místnost obecního úřadu, Dolní Újezd 155, pro voliče bydlící v m.č. Dolní Újezd vč. osady Skala
ve volebním okrsku č. 2:
Kulturní zařízení Skoky, Skoky 42, pro voliče bydlící v m.č. Skoky
ve volebním okrsku č. 3:
Mateřská škola Staměřice, Staměřice 42, pro voliče bydlící v m.č. Staměřice vč. osady Mokř a Horní Pila
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit
4. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce.pdf


Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 968
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 669
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 595
d) Papír netřídím
  
 511

Návštěvnost stránek

180471