Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Úplná uzavírka silnice III/4371 ul. Loučská v Lipníku nad Bečvouhttps://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-4371-ul-loucska-v-lipniku-nad-becvou/

L920517.pdf

L920519.pdf

L920520.pdf

L920521.pdf

 

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4371 ul. Loučská v Lipníku nad Bečvou

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920517, 920519, 920520 a 920521 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů, které nemají vliv na vedení dotčených autobusových linek:

  • 3. 8. – 23. 8. 2020
  • 24. 8. –   2. 9. 2020

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Ve směru Loučka

Z II/437 ul. Novosady, Lipník n.B. – II/434 ul. Hranická s obsluhou náhradní zastávky Lipník n.Bečvou,rest.Moravská brána – okružní křižovatka – I/47 – sjezd na I/47 obchvat Lipníku n. B. – sjezd u žel. nadjezdu zpět na III/4371 směr Loučka a dále ve svých trasách dle licencí.

Ve směru Lipník n.B., aut. st

Z III/4371 u žel. nadjezdu – sjezd na I47 obchvat Lipníku n. B. – I/47 – okružní křižovatka – II/434 ul. Hranická, Lipník n. B. – II/437A ul. Komenského sady s obsluhou náhradní zastávky Lipník n.Bečvou,Komenského-škola – po II/437A směr Lipník n. B., aut. st. a dále ve svých trasách dle licencí.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Komenského-škola (pro spoje směr Loučka) nebude obsluhována s náhradou v zastávce Lipník n.Bečvou,rest.Moravská brána (směr Hranice) – přilehlá k čerpací stanici PHM

Zastávka Lipník n.Bečvou,TOS nebude obsluhována s náhradou v zastávce Lipník n.Bečvou,Komenského-škola (pro spoje směr Lipník n.B., aut. st.)

Na dotčené linky budou vypracovány výlukové JŘ, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 


Menu

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas


Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

4. 8. Dominik

Zítra: Kristián

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

logopov-2020.jpg

 

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1167
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 737
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 659
d) Papír netřídím
  
 595

Návštěvnost stránek

200063