Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. oznamují:Datum konání:
6.11.2017
Datum ukončení:
10.11.2017

Vodovody a kanalizace Přerov a.s. oznamují, že ve 45. týdnu 2017 proběhne v Blazicích, Oprostovicích, Vítonicích, Hrabůvce, Dolním Újezdu, Staměřicích a ve Skokách plánovaná údržba vodárenského zařízení. V rámci této kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodovodních poklopů, odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodu.

Po dobu provádění údržby vodovodů nebude přerušena dodávka vody odběratelům.

Pracovník zodpovědný za provedení těchto prací je – mistr PVH I. p. Štípek Václav, mobil 602 582 695, e-mail: stipek@vakpr.cz, mistr PVH II. p. Pelíšek Bohumil, mobil 602 584 339, e-mail: pelisek@vakpr.cz.

 

 


Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

24. 8. Bartoloměj

Zítra: Radim

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 954
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 663
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 591
d) Papír netřídím
  
 506

Návštěvnost stránek

179123