Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Platba místních poplatků do 30. 06.!Připomínáme občanům, že v pokladně obecního úřadu je do 30. června nutné uhradit místní poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů na rok 2020.

Sazby:

  • Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 510,- Kč/ osoba
  • Sazba poplatku za psa
    a) za jednoho psa ……………………………………….. 100 Kč,
    b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ….......200 Kč.

Poplatky jsou splatné jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Poplatky lze uhradit i bankovním převodem - pokyny naleznete v záložce "místní poplatky".


Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas


Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

11. 7. Olga

Zítra: Bořek

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1159
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 733
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 655
d) Papír netřídím
  
 590

Návštěvnost stránek

198550