1. 3. Bedřich

Zítra: Anežka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Informace z obce

Informace z obce


Štítky:Strategický rozvojový dokument obce Dolní Újezd k připomínkování

Vážení spoluobčané,
v současnosti je v rámci tvorby strategického rozvojového dokumentu obce Dolní Újezd zpracovaná analytická část včetně vyhodnocení dotazníkového šetření. Obojí je vyvěšeno na internetových stránkách obce a v tištěné podobě je k přečtení k dispozici v kanceláři OÚ. Případné podněty a připomínky k tomuto materiálu můžete posílat na e-mail:mistostarosta@dolni-ujezd.cz, případně je můžete donést v písemné podobě do kanceláře OÚ nejpozději do 20.prosince 2023.

Děkuji za spolupráci.

Marek Zábranský, místostarosta obce

Strategie Dolní Újezd_analytická část_02.pdf


Publikováno 5. 12. 2023 12:45

Náměstek hejtmana na pracovní návštěvě v Obci Dolní Újezd

V minulých dnech do obce zavítala vzácná návštěva z Olomouckého kraje. Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana, který má v kompetenci regionální rozvoj, územní plánování a rozvoj venkova. Hlavním tématem společného jednání byl všestranný rozvoj obce Dolní Újezd, možná spolupráce s krajem, čerpání dotací, atd. V tomto směru máme dluhy z minulosti a tedy co dohánět, jak ve fázi projektové přípravy, tak v aktuálním stavu základních rozvojových dokumentů obce (územní plán, plán rozvoje obce). Tyto záležitosti jsou základním předpokladem pro získání dotací, komplexní rozvoj obce a zvýšení kvality života na našem venkově. Pan náměstek nám představil jednotlivé dotační možnosti kraje a přislíbil kooperaci při dalších rozvojových aktivitách na našem území (cyklostezka Lipník n.B. – Velký Újezd, rekonstrukce krajské komunikace Přáslavice – Lipník n.B., atd.). Na závěr jsme společně navštívili některé objekty v obci (hasičárny, škola, školka, kulturní dům, pošta a bývalý hostinec) a je evidentní, že nějaký modernizační zásah bude nutný u všech staveb. Jedná se především o stavebně-energetický stav a také využití některých částí objektů, které nejsou optimální (nabízí se spolkové, komunitní nebo komerční využití). V následujících letech nás tedy čekají větší investiční akce a věříme, že se podaří získat dotace, aby stav obecních nemovitostí byl na úrovni 21. století.


Publikováno 14. 4. 2023 13:11