Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Informace z obce


Opis stavu elektroměrů v Dolním Újezdě a ve Skokách

Datum konání: 7. 10. 2019 - 10. 10. 2019

Společnost ČEZ Distribuce oznamuje občanům z Dolního Újezdu, že budou opisovat stavy elektroměrů od 07. 10. 2019 - 08. 10. 2019.

Společnost ČEZ Distribuce oznamuje občanům ze Skoků, že budou opisovat stavy elektroměrů od 09. 10. 2019 - 10. 10. 2019.

 Informace (kanalizace)

Datum konání: 30. 9. 2019 - 31. 10. 2019

Upozorňujeme občany, kteří se nezúčastnili setkání s občany ohledně výstavby kanalizace, které proběhlo ve středu 25. 9. 2019, že si mohou na Obecním úřadě v Dolním Újezdě vyzvednout projekty kanalizačních přípojek pro své rodinné domy.

Dále oznamujeme, že na webových stránkách obce byla zřízena sekce KANALIZACE, kde budou zveřejňovány aktuální informace týkající se výstavby kanalizace, vč. informací o přípojkách, uzavírkách komunikací, harmonogramu prací apod.Oznámení pro předplatitele představení Moravského divadla Olomouc

Datum konání: 6. 10. 2019

Oznámení pro  předplatitele představení Moravského divadla Olomouc.

V neděli 6. října 2019 se koná divadelní představení –  činohra  "Krejčovský salon"

Odjezd v neděli kolem 13.15 hodiny na zastávce linkového autobusu.

  VÝSTRAHA ČHMÚ SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY


Územní platnost: Olomoucký kraj


Meteorologická situace: Přes Dánsko bude v pondělí 30. září rychle postupovat tlaková níže nad Pobaltí. Při jejím postupu bude nad naším územím zesilovat západní až jihozápadní vítr, v nárazech bude mít rychlost kolem 25 m/s (90 km/h), na horách kolem 30 m/s (110 km/h), v jižní části území budou nárazy kolem 20 m/s (70 km/h). Vítr bude slábnout během pondělního večera.

 

Olomoucký kraj

Velmi silný vítr

Vysoký st. nebezpečí

30.9. 02:00

 – 

30.9. 20:00

Popis: Velmi silný západní až jihozápadní vítr s nárazy kolem 25 m/s (90 km/h).

Doporučení: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby.Prezentace ze setkání s občany ohledně výstavby kanalizace ze dne 25. 09. 2019

prezentace Kanalizace_DolníÚjezd.pdfVÝSTRAHA ČHMÚ SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY


Meteorologická situace: Ve studeném vzduchu se bude ze střední Evropy zvolna přesouvat tlaková výše k jihovýchodu. V důsledku celonočního vyjasnění a bezvětrného počasí budou teploty ve 2 m v noci na zítra a zítra ráno (21.9.) klesat na +4 až 0 °C, přičemž přízemní teploty na četných místech poklesnou pod nulu a k ránu se místy budou pohybovat mezi -2 až -7 °C. Tento mráz může způsobit škody zejména na dosud nesklizených zemědělských plodinách a také na vegetaci, která je citlivá i na krátkodobou teplotu pod bodem mrazu.

Olomoucký kraj

Mráz ve vegetačním období

Nízký st. nebezpečí

21.9. 02:00

 – 

21.9. 08:00

Popis: Teploty ve 2 m v noci na zítra a zítra ráno (21.9.) budou klesat na +4 až 0 °C, přičemž přízemní teploty na četných místech poklesnou pod nulu a k ránu se místy budou pohybovat mezi -2 až -7 °C.

Doporučení: Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů.Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.


V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického
zákona, v platném znění).

Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.


Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům. Více informací najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava --> Ořezy stromoví.

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi.pdfRecyklujte s hasiči ze Skoků

Datum konání: 21. 9. 2019

! RECYKLUJTE S HASIČI !

Členové SDH Skoky Vás informují, že v sobotu 21. 9. 2019 dopoledne provedou v obcích Dolní Újezd, Skoky a Staměřice sběr vysloužilých elektrospotřebičů.

Žádáme spoluobčany, aby své vysloužilé spotřebiče donesli v sobotu v daný čas k určeným sběrným místům v každé obci:

  • Dolní Újezd 9:25–10:20 /  Staměřice 11:35–12:15
  • v rámci Skoků přímo k hasičárně, zde v čase 8:00–12:30

Mezi sbírané spotřebiče patří např. pračky, myčky, sporáky, trouby, televize, monitory, počítače a jejich příslušenství, lednice, mrazáky, bojlery, mikrovlnné trouby, vysavače, varné konvice, žehličky a další drobné spotřebiče.

Děkujeme předem za spolupráci a samozřejmě platí, že s většími a těžšími kusy elektra pomůžeme!

 

                                                                               Hasiči SDH Skoky

 plakat_recyklujte_s_hasici_2019.pdfOznámení občanům o zahájení geodetických prací na území obce

oznámení o geodetických pracích.docSetkání s občany - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Datum konání: 25. 9. 2019

IMG_0002.jpg

IMG_0002.jpg
Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

27. 2. Alexandr

Zítra: Lumír

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1071
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 709
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 634
d) Papír netřídím
  
 550

Návštěvnost stránek

189699