24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Informace z obce

Informace z obce


Lampiónový průvod

Datum konání: 25. 10. 2021

lampion.jpgZákladní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice ve spolupráci s TJ Sokol Dolní Újezd pořádají v pondělí 25. 10. 2021 lampiónový průvod. 
Průvod bude zahájen v 18:30 hod. na prostranství před ZŠ a zakončí na fotbalovém hřišti v Dolním Újezdě.
 
Pro děti a žáčky bude připravena stezka odvahy strašidelnou školou, která bude zahájena před lampiónovým průvodem, v 17:30 hod. v prostorách školní jídelny.
 
Těší se na Vás všechna školní strašidla.

Publikováno 22. 10. 2021 20:14

Přerušení dodávky vody Staměřice 21. 10. 2021

Datum konání: 21. 10. 2021

Sdělujeme občanům ze Staměřic, že z důvodu opravy poruchy na vodovodním řádu bude zítra tj. 21. 10. 2021 v čase od 8:00 - 13:00 hod. přerušená dodávka pitné vody v úseku od hasičské zbrojnice po hájenku v obou směrech. 


Publikováno 20. 10. 2021 11:41

Dopis starosty obce: čipování svozových nádob v obci

čipování popelnic.pdf


Publikováno 18. 10. 2021 16:15

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění). Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům.

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi.pdf


Publikováno 15. 10. 2021 8:45

Setkání knihovníků Olomouckého kraje

Datum konání: 26. 10. 2021

Pozvánka Setkání knihovníků.docx


Publikováno 15. 10. 2021 7:37

Nabídka práce od společnosti Integra (Osek nad Bečvou)

Společnost INTEGRA a.s. hledá do provozu líhně v Oseku nad Bečvou údržbáře (zaměření na elektro vítáno). Práce na hlavní i vedlejší pracovní činnost, možno i brigádně. Nástup možný ihned.

Společnost dále hledá i brigádníky na pomocné práce v rozsahu 6 až 16 hodin týdně, celoroční brigáda vhodná pro důchodce, studenty i matky na mateřské dovolené. Bližší informace na líhni v Oseku nad Bečvou, pan Fiala nebo na tel. 727 912 853.


Publikováno 5. 10. 2021 13:53

KIDSOK: informace pro cestující

Z důvodu přechodu do 2. etapy opravy komunikace „Silnice III/4373 Dolní Újezd – Bohuslávky – Loučka“ sdělujeme informace o uzavírce včetně výlukových jízdních řádů: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-4373-v-useku-dolni-ujezd-bohuslavky-loucka/.


Publikováno 29. 9. 2021 14:41

Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů

Datum konání: 1. 10. 2021 - 21. 10. 2021

Morava_Dolní Újezd_08.10.2021 - 21.10.2021.pdf

CEZD_letak.pdf


Publikováno 29. 9. 2021 11:05

KIDSOK: informace pro cestující

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že v termínu od 1. 10. 2021 – 7. 11. 2021 bude probíhat 2. etapa opravy komunikace „Silnice III/4373 Dolní Újezd – Bohuslávky – Loučka“.  Vzhledem k tomuto dopravnímu omezení Vám zasíláme návrhy výlukových jízdních řádů linek 920516, 920517, 920519, 920520 a 920521 k nahlédnutí a připomínkování.

Linka 920516 je zaslána pro pokračování uzavírky mostu Osmek v Přerově.

Prosíme Vás o zpětnou vazbu v případě, že máte k uvedenému návrhu výlukových jízdních řádů připomínky, a to nejpozději do 27. 9. 2021 do 12:00 hod.

lV_0920516.pdf

lV_0920517.pdf

lV_0920519.pdf

lV_0920520.pdf

lV_0920521.pdf


Publikováno 22. 9. 2021 16:59

KIDSOK: informace pro cestující

Z důvodu opravy mostu ev. č. 04724-2 na komunikaci III/04724 v ulici Osmek v Přerově a v souvislosti s dokončením výstavby nové okružní křižovatky „u Lidlu“ v Přerově dojde s platností od 22. 9. 2021 k přetrasování spojů dotčených linek opět z Prosenic po silnici I/47 přes Přerov, Lýsky – nově vybudovanou okružní křižovatku do Přerova na ul. Velká Dlážka / vybrané spoje přes ul. Kopaniny a dále ve směru Přerov, aut. st.

Na základě výše uvedeného dochází od 22. 9. 2021 k úpravě výlukových jízdních řádů linek 920514, 920516, 920518.

Bližší informace o uzavírce, objízdných trasách, včetně výlukových jízdních řádů naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-ul-osmek-v-prerove/.

 ... dále bychom Vás touto cestou chtěli informovat, že dojde ke zkrácení termínu úplné uzavírky silnice III/43612 v úseku Osek nad Bečvou – Veselíčko do 21. 9. 2021. S platností od 22. 9. 2021 se linky v tomto úseku (Osek n. B. – Veselíčko) vrací do původní trasy, ale výlukové jízdní řády linek 920516 a 920517 pokračují v upravené podobě:

Linka 920516 bude od 22. 9. 2021 pokračovat v souvislosti se souběžnými uzavírkami mostu na silnici III/04724 ul. Osmek v Přerově a silnice III/4373 Dolní Újezd – Bohuslávky – Loučka (https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-ul-osmek-v-prerove/). A dále v důsledku ukončení výstavby okružní křižovatky v Přerově „u Lidlu“ dojde také od 22. 9. 2021 k přetrasování spojů opět po silnici I/47 přes Přerov, Lýsky – nově vybudovanou okružní křižovatku „u Lidlu“ – Přerov, Velká Dlážka / vybrané spoje přes ul. Kopaniny – a dále směr Přerov, aut. st.

Linka 920517 bude od 22. 9. 2021 pokračovat v souvislosti se souběžnou uzavírkou silnice III/4373 Dolní Újezd – Bohuslávky – Loučka) https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-4373-v-useku-dolni-ujezd-bohuslavky-loucka/).


Publikováno 20. 9. 2021 11:43