Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Újezd

1./ 2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 OZV 1-2012 MP odpady.pdf

OZV 1-2010 MP psi - změna č.1.pdf

Zrušení vyhlášky o hracích automatech

usnesení č. 12.pdf

 

 

1. OZV 1/2001 o čistotě a pořádku v obci

OZV 1-2001 o čistotě.pdf

2. OZV 1/2002 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dolní Újezd, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Dolní Újezd

OZV 1-2002 odpady - systémová.pdf

3. OZV 3/2002, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

OZV 3-2002 pož. 200 osob.pdf

4. OZV 4/2002 Řád veřejného pohřebiště

OZV 4-2002 Řád pohřebiště.pdf

5. OZV 5/2002 Požární řád obce Dolní Újezd

OZV 5-2002 Požární řád.pdf

6. OZV 1/2005 O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

OZV 1-2005 o použití koeficientu DN.pdf

7. OZV 1/2010 o místním poplatků ze psů

OZV 1-2010 MP psi.pdf

 

9. OZV 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 3-2010 MP veř.prostranství.pdf

10. OZV 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

OZV 4-2010 MP hrací automaty.pdf

 

Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Újezd

1./ 2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 OZV 1-2012 MP odpady.pdf

OZV 1-2010 MP psi - změna č.1.pdf

Zrušení vyhlášky o hracích automatech

usnesení č. 12.pdf

 

 

1. OZV 1/2001 o čistotě a pořádku v obci

OZV 1-2001 o čistotě.pdf

2. OZV 1/2002 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dolní Újezd, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Dolní Újezd

OZV 1-2002 odpady - systémová.pdf

3. OZV 3/2002, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

OZV 3-2002 pož. 200 osob.pdf

4. OZV 4/2002 Řád veřejného pohřebiště

OZV 4-2002 Řád pohřebiště.pdf

5. OZV 5/2002 Požární řád obce Dolní Újezd

OZV 5-2002 Požární řád.pdf

6. OZV 1/2005 O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

OZV 1-2005 o použití koeficientu DN.pdf

7. OZV 1/2010 o místním poplatků ze psů

OZV 1-2010 MP psi.pdf

 

9. OZV 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 3-2010 MP veř.prostranství.pdf

10. OZV 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

OZV 4-2010 MP hrací automaty.pdf

Menu

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas


Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

6. 8. Oldřiška

Zítra: Lada

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

logopov-2020.jpg

 

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1170
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 739
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 660
d) Papír netřídím
  
 597

Návštěvnost stránek

200199