Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Opatření centrálních a krajských orgánů

Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic:

Opatreni vlady.pdf

aktuální informace Vlády ČR včetně platných omezení a postupů uvolňování opatření je možné nalézt na odkaze

https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=1173 [1]

případně na odkaze:

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

[2]

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejněná v období dne 25. 5. 2020 na webu MZDR.

OBLAST ŠKOLSTVÍ:

Mimořádné opatření - omezení provozu

škol a školských zařízení s účinností od 1. 6. 2020 do odvolání

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-1-6-2020-do-odvolani/

[3]

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ:

Mimořádné opatření - elektronické žádanky

v prostředí NZIS s účinností od 26. 5. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-elektronicke-zadanky-v-prostredi-nzis-s-ucinnosti-od-26-5-2020/

[4]

Mimořádné opatření - ukončování karantény osob s účinností od 1.6. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-ukoncovani-karanteny-osob-s-ucinnosti-od-1-6-2020/

[5]

OBLAST UŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ:

Mimořádné opatření -

nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cests-vyjimkamis_19286_1.html

[6]

OBLAST PŘECHODU (OTEVŘENÍ) STÁTNÍCH HRANIC:

Ochranné opatření -

omezení překročení státní hranice ČR od 26. 5. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-od-26-5-2020/

[7]

OBLAST OBCHODŮ A SLUŽEB:

Zrušení mimořádného opatření ze dne

  1. 3. 2020 k vyčlenění prodejní doby pro seniory s účinností od 26. 5. 2020

https://www.mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-2332020-k-vycleneni-prodejni-doby-pro-se_19281_1.html

[8]

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s

účinností od 26. 5. 2020 do odvolání

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-2652_19288_1.html

[9]

 

 

Links:

------

[1]

https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=1173

[2]

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

[3]

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-1-6-2020-do-odvolani/

[4]

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-elektronicke-zadanky-v-prostredi-nzis-s-ucinnosti-od-26-5-2020/

[5]

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-ukoncovani-karanteny-osob-s-ucinnosti-od-1-6-2020/

[6]

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cests-vyjimkamis_19286_1.html

[7]

https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-od-26-5-2020/

[8]

https://www.mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-2332020-k-vycleneni-prodejni-doby-pro-se_19281_1.html

[9]

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-2652_19288_1.html

 

Opatření vlády z 25. května 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic:

Opatreni vlady 25.5.2020.pdf

Aktuální informace k platným omezením a postupu uvolňování opatření je možné nalézt na odkaze

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

případně na odkaze:

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Dále Vám níže zasíláme k využití odkazy na Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejněná v období  15. - 19. 5. 2020 na webu MZDR.

 Oblast školství:

Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení od 18. 5. do 25. 5. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-od-18.-5.-do-25.-5.-2020.pdf

Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Oblast sociální:

Mimořádné opatření – omezení provozu zařízení sociálních služeb od 18. 5. do 25. 5. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-provozu-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-od-18.-5.-do-25.-5.-2020.pdf

Mimořádné opatření – nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na SARS-CoV-2 s účinností od 25. 5. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-v%C5%A1em-poskytovatel%C5%AFm-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-k-p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD-nov%C3%BDch-klient%C5%AF-a-jejich-testov%C3%A1n%C3%AD-na-SARS-CoV-2-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020.pdf

 

Oblast zdravotnictví:

 Zrušení mimořádného opatření ze dne 9. 4. 2020 k nařízení OVM a SO https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Zru%C5%A1en%C3%AD-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-ze-dne-9.-4.-2020-k-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-OVM-a-SO.pdf

Zrušení opatření obecné povahy ze dne 16. 3. 2020 k omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Zru%C5%A1en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-obecn%C3%A9-povahy-ze-dne-16.-3.-2020-k-omezen%C3%AD-prov%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD-zdravotn%C3%ADch-v%C3%BDkon%C5%AF-v-r%C3%A1mci-pl%C3%A1novan%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De.pdf

Mimořádné opatření – omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče s účinností od 25. 5. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A9-l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B-rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020.pdf

Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Oblast shromažďování osob:

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí nad 100 osob od 18. 5. do 25. 5. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-100-osob-od-18.-5.-do-do-25.-5.-2020.pdf

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí nad 300 osob s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-300-osob-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Oblast užívání ochranných prostředků:

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 19. 5. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-19.-5.-2020.pdf

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Oblast ubytování a stravování:

Mimořádné opatření – úprava podmínek provozu stravovacích a ubytovacích zařízení od 18. 5. do 25. 5. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C3%BAprava-podm%C3%ADnek-provozu-stravovac%C3%ADch-a-ubytovac%C3%ADch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-od-18.-5.-do-25.-5.-2020.pdf

 

Oblast přechodu (otevření) státních hranic:

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR od 18. 5. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-od-18.-5.-2020.pdf

 

Oblast služeb:

Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-provozoven-a-provoz%C5%AF-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Výkladový materiál k uvolněním platným od 25. 5. 2020:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf

 

Podmínky k letním táborům a dětským rekreacím:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf

 

 Mimořádné_opatření_-_Chytrá_karanténa.pdf

Mimořádné_opatření_–_ukončování_karantény,_s_účinností_od_22._4._2020.pdf

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizovalo mimořádná opatření

 V návaznosti na vydané právní předpisy naleznete aktuální přehled platných opatření a omezení na této adrese:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

 

 

 10.3. Mimořádné opatření MZD - akce.pdf

10.3. Mimořádné opatření MZD - školy.pdf

12.3. Informace MŠMT k nouzovému stavu.pdf

13.3. Opatření obecné povahy MV ČR - ochrana vnitřních hranic.pdf

13.3. Příloha k Opatření MV ČR - ochrana vnitřních hranic.docx

16.3. Opatření vlády - ochrana vnitřních hranic ČR.pdf

16.3. Příloha k Opatření vlády.docx

 

Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 doporučení - záznamy.doc

Veřejná vyhláška - OOP - nařízení mimořádného opatření při pandemii 16. 03. 2020 - Veřejná vyhláška mimořádné opatření_Ol_změna.pdf

Veřejná vyhláška - OOP - nařízení mimořádného opatření při pandemii 24. 03. 2020 - VV . KHS.pdf

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků DoporučeníMZČR.pdf

ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020 - Rozhodnuti hejtmana Olomouckeho kraje - zakaz vstupu bez ochrannych prostredku dychacich cest.pdf

Opatření přijatá Finančním úřadem pro Olomoucký kraj s ohledem na aktuální situaci v České republice v souvislosti s epidemií COVID-19 - TZ FU pro OLK COVID-19.pdf

 

Finanční úřad pro Olomoucký kraj informuje veřejnost o bezkontaktních možnostech podání daňového přiznání -

 https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-financnich-uradu/2020/OLK_fu_informuje_verejnost_o_bezkontaktnich_moznostech_podani_danovehp_priznani-10563 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - výjimky z uzavření obchodů - Mimořádné_opatření_-_výjimky_z_uzavření_obchodů.pdf

Veřejná vyhláška Krajské hygienické stanice se sídlem v Olomouci nařízená mimořádná opatření při epidemii pro území obcí Litovel, Uničov a Červenka - Verejna vyhlaska KHS OLK 29_03_2020.pdf

Usnesení KŠOLK 10_2020.pdf

 

Mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví 30. 3. 2020

Mimořádné_opatření 30.3.-1.pdf

Mimořádné_opatření 30.3.-2.pdf

Mimořádné_opatření 30.3.-4.pdf

Mimořádné_opatření-30.3.-5.pdf

 

OOP prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 (dále jen opatření) do 24. dubna 2020 23:59.

opatreni obecne povahy 1.4.2020.docx

Přehled vydaných opatření 07. 04. 2020

6.4.2020 MZDR 15190-2020-1 MO Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-6.-3.-2020-k-prodeji-OOP-třídy-FFP3.pdf

6.4.2020 MZDR 15190-2020-2 MO Ukončení-mimořádného-opatření-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktním-místům-veřejné-správy-Czech-POINT.pdf

6.4.2020 MZDR 15190-2020-3 MO-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách-1.pdf

6.4.2020 MZDR 15190-2020-4 MO-omezení-pohybu-osob-s-výjimkami.pdf

6.4.2020 MZDR 15190-2020-5 MO nařízení_k_vyčlenění_lůžek_v_krajích_a_hl._m._Praze.pdf

PPCR - prehled vydanych opatreni 7. 4. 2020 8.00 hod.xlsx

 

Opatreni vlady 23.4. hranice.pdf

 

Mimořádné_opatření_-_vyčlenění_kapacity_lůžek_v_krajích_a_hl._m._Praze.pdf

Mimořádné_opatření_–_omezení_provozu_lázeňské_léčebně_rehabilitační_péče.pdf

 MO_rapidtesty_30_04_2020.pdf

MO_rousky_vyjimka_30_04_2020.pdf

 

UVCR_509_2020.pdf

Opatreni vlady.pdf

Pokyn_snatecne_obrady_05_2020.doc

 

MZ_Rozhodnutí_prodlouzeni_dodavani_Anti-COVID_na_trh.pdf

Informace ke konání zastupitelstev po ukončení nouzového stavu.docx

KHS_dopručení KHS_prevence_legionelove_infekce_15052020.docx

 

Mimořádná opatření 18. 05. 2020:

Mimořádné_opatření_-_omezení_provozu_škol_a_školských_zařízení_od_18._5._do_25._5._2020.pdf

Mimořádné_opatření_-_omezení_provozu_zařízení_sociálních_služeb_od_18._5._do_25._5._2020.pdf

Mimořádné-opatření-úprava-podmínek-provozu-stravovacích-a-ubytovacích-zařízení-od-18.-5.-do-25.-5.-2020.pdf

Mimořádné-opatření-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-nad-100-osob-od-18.-5.-do-do-25.-5.-2020.pdf

Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-9.-4.-2020-k-nařízení-OVM-a-SO.pdf

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020:

tabory_2505.pdf

 

Menu

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas


Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

6. 8. Oldřiška

Zítra: Lada

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

logopov-2020.jpg

 

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1170
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 739
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 660
d) Papír netřídím
  
 597

Návštěvnost stránek

200199