23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Přijaté dotace > Rok 2024

Přijaté dotace za rok 2024

Dotace z Národního plánu obnovy

LOGO_MPO.png

Projekt: Místní energetická koncepce v obci Dolní Újezd, 4189000160

Cíl projektu: Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která bude nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v dané lokalitě.

Přínos projektu: Místní energetická koncepce a její Energetický akční plán bude sloužit zejména pro rozhodování místní samosprávy při řešení nakládání s energií, včetně optimalizace spotřeby, a to jak v rámci příslušné lokality jako celku, tak specificky v rámci majetku obce s ohledem na nákladovou výhodnost a environmentální udržitelnost.

„Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU, Národní plán obnovy.“