23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Přijaté dotace > Roky 2014 - 2022

Roky 2014 - 2022

 

Získané dotace 2022

Dotace z Olomouckého kraje

 logo kraje

Program na podporu JSDH

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH
obcí Olomouckého kraje 2022

Olomoucký kraj finančně podpořil:

 • pořízení spojových prostředků pro JSDH Dolní Újezd - 15 800,- Kč
 • pořízení prostředků pro čerpání pro JSDH Staměřice - 7 900,- Kč

  

 

Získané dotace 2021

Dotace z Olomouckého kraje

 logo kraje

Program na podporu JSDH

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH
obcí Olomouckého kraje 2021

Olomoucký kraj finančně podpořil:

 • pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Dolní Újezd - 159 600,- Kč
 • pořízení ochranných prostředků pro hasiče pro JSDH Staměřice - 33 500,- Kč
 • pořízení prostředků pro práci s nebezpečným hmyzem s příslušenstvím pro JSDH Skoky - 5 000,- Kč

 

Dotace z Ministerstva zemědělství 

Program:

12966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Ministerstvo zemědělství finančně podpořilo:

 • akci " Oprava ohradní zdi hřbitova Dolní Újezd" -  200 000,- Kč 

 

 

Získané dotace 2020

Dotace z Olomouckého kraje

 logo krajelogo pov

Program na podporu JSDH 2020

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020

Olomoucký kraj finančně podpořil:

 • pořízení dýchací techniky s příslušenstvím pro JSDH Dolní Újezd - 72 500,- Kč
 • pořízení kalového čerpadla a příslušenství pro JSDH Skoky - 12 000,- Kč
 • pořízení kombinovaných proudnic pro JSDH Staměřice - 6 300,- Kč

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020

Podpora zpracování územně plánovací dokumentace

Olomoucký kraj finančně podpořil:

 • akci "Územní plán Dolní Újezd" - 1. etapa zpracování Územního plánu Dolní Újezd, jež představuje vypracování návrhu územního plánu pro společné jednání - 148 225,- Kč

 

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 

logo MPMR

Program:

11753 - Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 - 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podpořilo:

 • akci "Územní plán Dolní Újezd" -  160 325,- Kč (akce je spolufinancována z rozpočtu kraje)

Dotace z Ministerstva financí 

logotyp

Program:

29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR

Ministerstvo financí finančně podpořilo:

 • akci "Obec Dolní Újezd - Stavební úprava sociálních zařízení ZŠ Dolní Újezd" -  1 999 571,- Kč 

 

Získané dotace 2019

Dotace z Olomouckého kraje

Program na podporu JSDH 2019

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

Olomoucký kraj finančně podpořil:

 • pořízení přetlakového ventilátoru a příslušenství pro JSDH Dolní Újezd - 18.400,- Kč
 • pořízení motorové řetězové pily a příslušenství pro JSDH Skoky - 10.800,- Kč
 • pořízení motorové řetězové pily a příslušenství pro JSDH Staměřice - 10.800,- Kč

 logo kraje

Získané dotace 2017

Dotace z Olomouckého kraje

Program na podporu JSDH 2017

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017

 • pořízení plovoucího čerpadla PH 1200 HONDA pro jednotku SDH Dolní Újezd - 18 600,-- Kč

 Olomoucký kraj - logo

Získané dotace 2016

Dotace z Ministerstva vnitra ČR

Dotační titul:    014D24       Dotace pro jednotky SDH obcí

 • 014D24100 6292 Dolní Újezd - Dopravní automobil - 450 000,-- Kč

Dotace z Ministerstva zemědělství ČR

Dotační program:    Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

Předmět dotace:      Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

 • restaurování sochy Panny Marie Svatohostýnské - 400 000,-- Kč

 Dotace z Olomouckého kraje

Program na podporu JSDH 2016

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2016

 • pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Skoky - 100 000,-- Kč

 Olomoucký kraj - logo

Dotace z Olomouckého kraje

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2016

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

 • stavební úpravy objektů č.p. 38 a 115 v obci Dolní Újezd - 300 000,-- Kč

 Olomoucký kraj - logo

Dotace z Olomouckého kraje

Program na podporu JSDH 2016

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a na nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016 

 • benzínová elektrocentrála HERON - SDH Dolní Újezd - 14 000,-- Kč 

Olomoucký kraj - logo

Získané dotace 2015

Dotace z Olomouckého kraje

Zajištění akceschopnosti JSDH

 • Kč   10 000,-- motorové kalové čerpadlo HERON - JPO Dolní Újezd
 • Kč     7 000,-- žebřík PROFI - JPO Staměřice

Olomoucký kraj - logo

Dotace z Olomouckého kraje

Přisvětlení přechodu pro chodce v obci Staměřice

 • Kč   200 000,--  

 Olomoucký kraj - logo

Dotace z Olomouckého kraje

Částečná úhrada výdajů za uskutečněný zásah JSDH

 • Kč   5 881,--

Olomoucký kraj - logo

Získané dotace 2014

Dotace z Olomouckého kraje

Svaz dobrovolných hasičů:

 • Kč   8 000,00 - nákup žebříku - SDH Skoky
 • Kč   4 000,00 - nákup radiostanice - SDH Dolní Újezd
 • Kč   4 820,00 - zabezpečení akceschopnosti SDH

Olomoucký kraj - logo

Přiznaná investiční dotace z Programu EFEKT 2014 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014.

Kč 237 215,00  -  modernizace veřejného osvětlení v našich obcích