Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20.-21.10.2017

 

Stanovení počtu členů OVK.pdf

Žádost o voličský průkaz.doc

Plna moc k prevzeti VP.docx

Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf

jmenování zapisovatelů OVK.pdf

prvni zasedani OVK.pdf

Oznámení o době a místě konání voleb.pdf

 

 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 19. dubna 2017 zveřejněném dne 2. května 2017 ve Sbírce zákonů č. 135/2017, částka 48, byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a byly stanoveny na tyto dny:

  • pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin,
  • sobota 21. října 2017 od 08:00 do 14:00 hodin.

Volby se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 233/2000 Sb., zákona o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro voliče

Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.

Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady

V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR, je automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu na území České republiky. Pokud chce být tento volič v případě návratu na území České republiky opětovně zapsán do stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu, musí požádat příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad ČR, v jehož zvláštním seznamu voličů je zapsán, o vyškrtnutí. 

V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR na základě své žádosti vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů, má o této skutečnosti potvrzení a hodlá-li uplatnit své volební právo při letošních volbách do Poslanecké sněmovny je nutné, aby toto potvrzení odevzdal přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Obecní úřad na základě předloženého potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zruší u zápisu dotyčného voliče údaj o vyškrtnutí; zároveň má volič možnost při této příležitosti ověřit si správnost ostatních údajů.
Nejzazší možností, kdy lze předložit zmiňované potvrzení, je v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu. 

Voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb

  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně

Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz je 5. říjen 2017.

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz je 13. říjen 2017.

Konec lhůty pro osobní žádost o voličský průkaz je 18. říjen 2017 do 16:00 hod.

Stálý seznam a doručení hlasovacích lístků

Každý volič si může zkontrolovat nejpozději do 18. října 2017 - 16,00 hod, na Obecním úřadě v Dolním Újezdě, a to v úřední hodiny, zda je zapsán ve voličském seznamu. Je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas. 

Hlasovací lístky Vám budou doručeny do 17. října 2017.

Napište nám

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

22. 11. Cecílie

Zítra: Klement

Aktuality Dolňáček

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2016 - úterý

svozove dny komunalniho odpadu 2016.pdf

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 561
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 391
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 313
d) Papír netřídím
  
 302

Návštěvnost stránek

141598