1. 10. Igor

Zítra: Olívie, Oliver

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Volby do zastupitelstev obcí 2022

Volby do zastupitelstev obcí 2022

Informace o volbách jsou k dispozici na webové stránce: https://www.mvcr.cz/volby/
 
Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022 se uskuteční na základě Rozhodnutí prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., a to v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 v době od 08:00 do 14:00 hodin.
 

Informace pro voliče s onemocněním covid-19:

Volební zákony upravují i překážky výkonu práva volit. Omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví představuje jednu z těchto překážek. Z hlediska právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví je uvedená překážka naplněna tím, že je voliči nařízena izolace.

V případě, že byla voliči prokazatelně nařízena izolace orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajská hygienická stanice), nebo poskytovatelem zdravotních služeb (typicky praktický lékař) z důvodu onemocnění covid-19 (případně z důvodu jiné nakažlivé nemoci), a toto opatření trvá po dobu hlasování, nemůže volit. Překážka platí nejenom ve volební místnosti, ale i pro hlasování do přenosné volební schránky. Izolace totiž spočívá v oddělení fyzické osoby od ostatních fyzických osob.

V případě nejasností si u svého lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví ověřte, zda Vám byla izolace nařízena. V podrobnostech k procesu nařizování izolací je třeba se obrátit na Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

 
 
Informace volebním stranám:
 

Právní předpisy:
 
Dokumenty starosty: