Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Odkazy

Náš mapový portál

Pomocí mapového portálu lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních.

Pro přístup do informačního systému Katastru nemovitostí (ikona ISKN) je u některých prohlížečů potřeba povolit otevíraní vyskakovacích oken (pop-up). Panel na pravé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze ikonou vrstev + a – rozbalovat a sbalovat. Kliknutím na nápis vrstvy se vrstva zapíná a vypíná. Na panelu aktivních vrstev lze posuvníkem upravit průhlednost vrstev. Pro bližší informace stiskněte ikonu nápovědy.

Mapový portál je k dispozici zde  gisonline2.png 

MINISTERSTVA

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo informatiky

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

EVROPSKÁ UNIE

Evropská unie 123 -- přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie

Evropská unie

Evropská komise

Strukturální fondy Evropské unie

Euroskop -- oficiální server ČR pro záležitosti EU

Europa portál Evropské unie -- oficiální stránky EU v českém jazyce

Rada Evropy

Delegace Evropské komise v ČR

Výbor vlády pro evropskou integraci

IPR-Helpdesk

KnowEurope -- informační služba online o Evropské unii

EU Center

Milestone Event Calendar

European Journal of ePractice

DALŠÍ

Kancelář prezidenta republiky

Ústav územního rozvoje České republiky

Pozemkový fond ČR

Český úřad zeměměřický a katastrální

Český statistický úřad

Česká energetická agentura

Svaz měst a obcí České republiky

Munet -- sít městských a obecních úřadů

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Nadace Fond pomoci místní správě České republiky

Fórum pro vysokorychlostní internet

Únia miest Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska

Svaz měst a obcí

Asociace krajů ČR

ASI informační technologie s.r.o.

EDB - http://www.edb.cz

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas


Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

6. 7. Mistr Jan Hus

Zítra: Bohuslava

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1156
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 731
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 654
d) Papír netřídím
  
 589

Návštěvnost stránek

198237