Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Odkazy

Náš mapový portál

Zpřístupnili jsme nový mapový portál, pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních.

Pro přístup do informačního systému Katastru nemovitostí (ikona ISKN) je u některých prohlížečů potřeba povolit otevíraní vyskakovacích oken (pop-up). Panel na pravé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze ikonou vrstev + a – rozbalovat a sbalovat. Ikona oka zapíná a vypíná posuvník průhlednosti vrstev. Pro bližší informace stiskněte ikonu nápovědy.

Mapový portál je k dispozici zde : http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

MINISTERSTVA

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo informatiky

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

EVROPSKÁ UNIE

Evropská unie 123 -- přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie

Evropská unie

Evropská komise

Strukturální fondy Evropské unie

Euroskop -- oficiální server ČR pro záležitosti EU

Europa portál Evropské unie -- oficiální stránky EU v českém jazyce

Rada Evropy

Delegace Evropské komise v ČR

Výbor vlády pro evropskou integraci

IPR-Helpdesk

KnowEurope -- informační služba online o Evropské unii

EU Center

Milestone Event Calendar

European Journal of ePractice

DALŠÍ

Kancelář prezidenta republiky

Ústav územního rozvoje České republiky

Pozemkový fond ČR

Český úřad zeměměřický a katastrální

Český statistický úřad

Česká energetická agentura

Svaz měst a obcí České republiky

Munet -- sít městských a obecních úřadů

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Nadace Fond pomoci místní správě České republiky

Fórum pro vysokorychlostní internet

Únia miest Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska

Svaz měst a obcí

Asociace krajů ČR

ASI informační technologie s.r.o.

EDB - http://www.edb.cz

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

21. 9. Matouš

Zítra: Darina

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 969
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 669
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 595
d) Papír netřídím
  
 511

Návštěvnost stránek

180528