Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Spolky a kluby

V současné době působí ve Staměřicích, Skokách a Dolním Újezdě Sdružení dobrovolných hasičů, TJ Sokol Dolní Újezd (oddíl kopané, stolního tenisu a ZTV), Český svaz chovatelů a Myslivecké sdružení. Všechny tyto spolky vyvíjejí bohatou činnost; vedle své základní činnosti je možno z pravidelně pořádaných akcí jmenovat Myslivecké dny, Poslední léč, Kácení máje, Vinobraní, Vodění medvěda ve Staměřicích, výstavy drobného zvířectva, fotbalové turnaje, utkání starých gard, Mikulášskou nadílku apod. Děti z MŠ a ZŚ pravidelně pořádají Vánoční besídku, besídku ke Svátku matek a dětský karneval. Každoročně k nám zavítá divadlo Dostavník z Přerova.

spolky

  • SDH Dolní Újezd
  • SDH Skoky
  • SDH Staměřice
  • TJ Sokol Dolní Újezd
    Ing. Eduard Rýček, starosta, tel.: 581 795 297, e-mail: oudujezd@quick.cz
  • Myslivecké sdružení Dolní Újezd
  • ČSCH Dolní Újezd

 

 

 

 

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas


Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

6. 7. Mistr Jan Hus

Zítra: Bohuslava

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1156
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 731
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 654
d) Papír netřídím
  
 589

Návštěvnost stránek

198237