23. 10. Teodor

Zítra: Nina

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Újezd

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Újezd č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Újezd č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Újezd č. 4/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Dolní Újezd č. 1/2015,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Újezd

Obecně závazná vyhláška č 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Újezd

Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Nařízení obce Dolní Újezd o zákazu podomního prodeje

Zrušení vyhlášky o hracích automatech

OZV 1/2001 o čistotě a pořádku v obci

OZV 3/2002, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

OZV 4/2002 Řád veřejného pohřebiště

OZV 5/2002 Požární řád obce Dolní Újezd

OZV 1/2005 O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Jednací řád zastupitelstva obce, organizační řád obce:

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV_1-2010_MP_psi.pdf 1.1.2011
OZV 3/2002 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 1.8.2002
OZV 1/2005 o použití koeficientu DN 25.6.2005
OZV č. 5/2002 Požární řád 12.8.2002
OZV č. 4/2002 Řád pohřebiště 1.9.2002
OZV č. 1/2001 o čistotě a pořádku v obci 24.1.2002