Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva 

  • Zápisy a přijatá usnesení jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. 

Oznámení

  • nyní nejsou žádná

Výběrová řízení

  • nyní nejsou žádná

Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Újezd

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Újezd č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

OZV 1-2019 o místním poplatku ze psů.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Újezd č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 2-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (1).pdf

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 3-2019 o místním poplatku za odpady.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Újezd č. 4/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Dolní Újezd č. 1/2015,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Újezd

OZV 4-2019 stanovení systému - odpady, změna.pdf

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 12020.pdf

Obecně závazná vyhláška  č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013

OZV 1-2016 - místní poplatky.pdf

Obecně závazná vyhláška č 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Újezd

OZV 1-2015 - stanovení systému - odpady.pdf

1/2014 Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

OZV 1-2014 hluk.pdf

2/2014 Nařízení obce Dolní Újezd o zákazu podomního prodeje

Nařízení obce Dolní Újezd 2-2014 o podomním prodeji.pdf

 

 

Zrušení vyhlášky o hracích automatech

OZV 4-2010 MP hrací automaty.pdf

 

OZV 1/2001 o čistotě a pořádku v obci

OZV 3/2002, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

OZV 4/2002 Řád veřejného pohřebiště

OZV 5/2002 Požární řád obce Dolní Újezd

OZV 1/2005 O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

OZV 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Jednací řád ZO.pdf

Organizační řád obce.pdf

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV_1-2010_MP_psi.pdf 1.1.2011
OZV 3/2002 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
1.8.2002
OZV 1/2005 o použití koeficientu DN 25.6.2005
OZV č. 5/2002 Požární řád 12.8.2002
OZV č. 4/2002 Řád pohřebiště 1.9.2002
OZV č. 1/2001 o čistotě a pořádku v obci 24.1.2002

 

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas


Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

11. 7. Olga

Zítra: Bořek

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1159
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 733
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 655
d) Papír netřídím
  
 590

Návštěvnost stránek

198542