Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva 

  • Zápisy a přijatá usnesení jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. 

Oznámení

  • nyní nejsou žádná

Výběrová řízení

  • nyní nejsou žádná

Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Újezd

1/2016 Obecně závazná vyhláška  č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obečně závazné vyhlášky č. 1/2013

OZV 1-2016 - místní poplatky.pdf

1/2015 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Újezd

OZV 1-2015 - stanovení systému - odpady.pdf

1/2014 Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

OZV 1-2014 hluk.pdf

2/2014 Nařízení obce Dolní Újezd o zákazu podomního prodeje

Nařízení obce Dolní Újezd 2-2014 o podomním prodeji.pdf

1/2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 1-2012 MP odpady.pdf

OZV 1-2010 MP psi - změna č.1.pdf

OZV_1-2010_MP_psi.pdf

Zrušení vyhlášky o hracích automatech

OZV 4-2010 MP hrací automaty.pdf

 

 

OZV 1/2001 o čistotě a pořádku v obci

OZV 3/2002, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

OZV 4/2002 Řád veřejného pohřebiště

OZV 5/2002 Požární řád obce Dolní Újezd

OZV 1/2005 O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

OZV 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Jednací řád ZO.pdf

Organizační řád obce.pdf

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV_1-2010_MP_psi.pdf

1.1.2011

OZV 3/2002 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob


1.8.2002

OZV 1/2005 o použití koeficientu DN 25.6.2005
OZV č. 5/2002 Požární řád

12.8.2002

OZV č. 4/2002 Řád pohřebiště

1.9.2002

OZV č. 1/2001 o čistotě a pořádku v obci

24.1.2002

 

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

28. 1. Otýlie

Zítra: Zdislava

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1051
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 703
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 629
d) Papír netřídím
  
 543

Návštěvnost stránek

187823