25. 5. Viola

Zítra: Filip

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva

 

Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Újezd


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2024, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2023, o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


 Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2023, o regulaci hlučných činností


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


Zrušení vyhlášky o hracích automatech


OZV 1/2005 O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí


OZV 3/2002, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob


OZV 5/2002 Požární řád obce Dolní Újezd


OZV 1/2001 o čistotě a pořádku v obci


 

Nařízení obce Dolní Újezd a další právní předpisy


 Nařízení obce Dolní Újezd o zákazu podomního prodeje


Jednací řád zastupitelstva obce, organizační řád obce:

Řád veřejného pohřebiště 2024


 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 

Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/2022-2026

 Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2022-2026

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/2022-2026

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2022-2026

Usnesení zastupitelstva obce č. 5/2022-2026

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2022-2026

Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2022-2026

Usnesení zastupitelstva obce č. 8/2022-2026

Usnesení zastupitelstva obce č. 9/2022-2026

Usnesení zastupitelstva obce č. 10/2022-2026

Usnesení zastupitelstva obce č. 11/2022-2026

Usnesení zastupitelstva obce č. 12/2022-2026