Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Získané dotace 2020

 

Dotace z Olomouckého kraje

 logo-kraje.jpglogopov-2020.jpg

Program na podporu JSDH 2020
Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020

Olomoucký kraj finančně podpořil:

 • pořízení dýchací techniky s příslušenstvím pro JSDH Dolní Újezd - 72.500,- Kč
 • pořízení kalového čerpadla a příslušenství pro JSDH Skoky - 12.000,- Kč
 • pořízení kombinovaných proudnic pro JSDH Staměřice - 6.300,- Kč

 

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020
Podpora zpracování územně plánovací dokumentace

Olomoucký kraj finančně podpořil:

 • akci "Územní plán Dolní Újezd" - 1. etapa zpracování Územního plánu Dolní Újezd,jež představuje vypracování návrhu územního plánu pro společné jednání - 148.225,- Kč

 

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 

Program:
11753 - Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 - 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podpořilo:

 • akci "Územní plán Dolní Újezd" -  246.840,- Kč (výše podpory bude snížena - akce je spolufinancována z rozpočtu kraje)

 

 

Získané dotace 2019

Dotace z Olomouckého kraje

Program na podporu JSDH 2019
Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

Olomoucký kraj finančně podpořil:

 • pořízení přetlakového ventilátoru a příslušenství pro JSDH Dolní Újezd - 18.400,- Kč
 • pořízení motorové řetězové pily a příslušenství pro JSDH Skoky - 10.800,- Kč
 • pořízení motorové řetězové pily a příslušenství pro JSDH Staměřice - 10.800,- Kč

 logo-kraje.jpg

 

Získané dotace 2017

Dotace z Olomouckého kraje

Program na podporu JSDH 2017

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017

 • pořízení plovoucího čerpadla PH 1200 HONDA pro jednotku SDH Dolní Újezd - 18 600,-- Kč

 Olomoucký kraj - logo

 

Získané dotace 2016

Dotace z Ministerstva vnitra ČR

Dotační titul:    014D24       Dotace pro jednotky SDH obcí

 • 014D24100 6292 Dolní Újezd - Dopravní automobil - 450 000,-- Kč

Dotace z Ministerstva zemědělství ČR

Dotační program:    Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

Předmět dotace:      Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

 • restaurování sochy Panny Marie Svatohostýnské - 400 000,-- Kč

 Dotace z Olomouckého kraje

Program na podporu JSDH 2016

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2016

 • pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Skoky - 100 000,-- Kč

 Olomoucký kraj - logo

Dotace z Olomouckého kraje

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2016

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

 • stavební úpravy objektů č.p. 38 a 115 v obci Dolní Újezd - 300 000,-- Kč

 Olomoucký kraj - logo

Dotace z Olomouckého kraje

Program na podporu JSDH 2016

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a na nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016 

 • benzínová elektrocentrála HERON - SDH Dolní Újezd - 14 000,-- Kč 

Olomoucký kraj - logo

 

Získané dotace 2015

Dotace z Olomouckého kraje

Zajištění akceschopnosti JSDH

 • Kč   10 000,-- motorové kalové čerpadlo HERON - JPO Dolní Újezd
 • Kč     7 000,-- žebřík PROFI - JPO Staměřice

 

Olomoucký kraj - logo

 

Dotace z Olomouckého kraje

Přisvětlení přechodu pro chodce v obci Staměřice

 • Kč   200 000,--  

 Olomoucký kraj - logo

 

Dotace z Olomouckého kraje

Částečná úhrada výdajů za uskutečněný zásah JSDH

 • Kč   5 881,--

 

Olomoucký kraj - logo

 

Získané dotace 2014

Dotace z Olomouckého kraje

Svaz dobrovolných hasičů:

 • Kč   8 000,00 - nákup žebříku - SDH Skoky
 • Kč   4 000,00 - nákup radiostanice - SDH Dolní Újezd
 • Kč   4 820,00 - zabezpečení akceschopnosti SDH

 

Olomoucký kraj - logo

 

Přiznaná investiční dotace z Programu EFEKT 2014 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014.

Kč 237 215,00  -  modernizace veřejného osvětlení v našich obcích 

Menu

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas


Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

6. 8. Oldřiška

Zítra: Lada

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

logopov-2020.jpg

 

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1170
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 739
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 660
d) Papír netřídím
  
 597

Návštěvnost stránek

200201