24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Obec Dolní Újezd

2. Důvod a způsob založení

Obec Dolní Újezd (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena  ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce: https://www.dolni-ujezd.cz/popis-uradu

Kontrolní, finanční výbor a Osadní výbory: https://www.dolni-ujezd.cz/popis-uradu

Obecní úřad: https://www.dolni-ujezd.cz/popis-uradu

Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice (https://www.zsmsdujezd.cz/)
SDH Staměřice
SDH Skoky
SDH Dolní Újezd

Spolky v obci:
TJ Sokol Dolní Újezd
Myslivecké sdružení Dolní Újezd
ZKO Dolní Újezd

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Dolní Újezd
  Dolní Újezd č.p.155
  751 23 Dolní Újezd

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Dolní Újezd
  Dolní Újezd č.p.155
  751 23 Dolní Újezd

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  Zdislav Ház, DiS.
  starosta obce

  tel.: +420 581 795 297
  mob.: +420 602 979 006 

  Ing. Marek Zábranský
  místostarosta obce

  tel.: +420 581 795 297

  mob.: +420 739 344 119

 • 4.5 Adresa internetových stránek

 • www.dolni-ujezd.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Dolní Újezd
  Dolní Újezd č.p.155
  751 23 Dolní Újezd
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  podatelna@dolni-ujezd.cz

 • 4.8 ID datové schránky 

  vtcbkqa

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5022831/0100
banka: Komerční banka

6. IČO

00636223

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00636223 - plátce DPH od 1.6.2020

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím zákona č. 106/1999 Sb. 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 16. 08. 2017 - 4252017.pdf
 • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 11. 09. 2017 - 4762017.pdf
 • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 01. 04. 2018 - 1732018.pdf
 • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 22. 05. 2018 - 2702018.pdf
 • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 18. 08. 2019 - 5562019.pdf
 • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 05. 10. 2020 - Zápis z 15. zasedání - an..pdf (čj. odpovědi 817/2020)
 • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 16. 3. 2021 - 226 2021.pdf
 • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 25. 3. 2021 - Zápis z 18. zasedání ANON.pdf (čj. odpovědi 244/2021)
 • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 23.03.2022 - Zapis z 23. zasedani - final ANON.pdf (čj. odpovědi OÚ DÚ-201/2022)
 • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 02.11.2023 - 02112023.pdf 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: