17. 5. Aneta

Zítra: Nataša

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Dolní Újezd

2. Důvod a způsob založení

Obec Dolní Újezd (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena  ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice
SDH Staměřice
SDH Skoky
SDH Dolní Újezd
TJ Sokol Dolní Újezd
Myslivecké sdružení Dolní Újezd

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5022831
kód banky: 0100
banka: Komerční banka

6. IČ

00636223

7. DIČ

CZ00636223 - plátce DPH od 1.6.2020

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

  • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 16. 08. 2017 - 4252017.pdf
  • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 11. 09. 2017 - 4762017.pdf
  • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 01. 04. 2018 - 1732018.pdf
  • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 22. 05. 2018 - 2702018.pdf
  • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 18. 08. 2019 - 5562019.pdf
  • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 05. 10. 2020 - Zápis z 15. zasedání - an..pdf (čj. odpovědi 817/2020)
  • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 16. 3. 2021 - 226 2021.pdf
  • Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 25. 3. 2021 - Zápis z 18. zasedání ANON.pdf (čj. odpovědi 244/2021)

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: