Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Informace z obce


Oznámení o odstřelu v kamenolomu Výkleky

Datum konání: 2. 7. 2020

Výkleky_oznámení CO 347.docxVodovody a kanalizace Přerov oznamují občanům ze Skoků a Staměřic:

Datum konání: 2. 7. 2020

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům ze Skoků a Staměřic, že dne 02.07.2020 bude přerušena dodávka pitné vody v místní části Skoky a Staměřice. Předmětná odstávka souvisí s realizací stavby vodovodu jejíž investorem je obec Dolní Újezd, kde budou realizovány práce související s krátkodobým odstavením rozvodného řadu a s provedením napojení nového vodovodního řadu.

Přerušení dodávky pitné vody bude v době od 8:00 do 14:30 hodin.

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. žádá odběratele, aby si zajistili zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky a současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky pitné vody bude přistavena cisterna s pitnou vodou, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody pro překonání odstávky.

 Cisterna se bude pohybovat v obou místních částech

  • ve Staměřicích bude přistavena u objektu mateřské školky v hodinových intervalech od 8:00 do 9:30 a od 12:00 do 13:00
  • ve Skokách bude přistavena u na parkovišti před pohostinstvím U Jana v hodinových intervalech od 10:00 do 11:30 a od 13:30 do 14:30

 Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: dispecink@vakpr.cz.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.Informace pro seniory

Datum konání: 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

Oznamujeme všem seniorům, využívajícím služby mikrobusu Dolňáček, že od 01. 07. 2020 - 31. 08. 2020 bude jeho provoz omezen. Dolňáček bude pro seniory k dispozici pouze ve dnech úterý a v pátek.Krajská táborová škola v přírodě pro seniory 2020

Datum konání: 31. 8. 2020 - 5. 9. 2020

Krajská táborová škola Čekyně.pdfAktuálně ze školy

https://www.zsmsdujezd.cz/zakladni-skola/aktuality/clanky/informace-pro-rodice-1063.html

Z preventivních důvodů kvůli zhoršující se epidemiologické situaci, která v současné době zasahuje Lipensko - po dohodě se zřizovatelem ZŠ Dolní Újezd a MŠ Staměřice, vyhlašuji 30.6.2020 ředitelské volno.

,,Rozloučení s páťáky“ z uvedených důvodu v pondělí 29.6.2020 v odpoledních hodinách neproběhne.

Děti z páté třídy jsou do 31.8.2020 stále žáky naší školy a proto se pokusíme vynahradit tuto společenskou událost v novém termínu v posledním srpnovém týdnu.

Bližší informace budou zde  na webových stránkách a na facebooku školy.

26.6.2020 – docházka do školy dobrovolná – po telefonické konzultaci s rodiči

29.6.2020 ukončení školního roku 2019/2020

Sraz dětí do 7:30 u školy, kde si je paní učitelky převezmou a předají vysvědčení.

8:00 ukončení -  děti budou poslány domů nebo předány pověřené osobě.
Dojíždějící děti odveze Dolňáček.

Obědy budou na následující poslední dny odhlášeny
 (pátek 26.6.2020 – odhlašují si rodiče sami , pondělí 29.6.2020 , úterý 30.6.2020)

Omlouváme se za způsobené potíže a těšíme se na děti v září v novém školním roce 2020/2021.

Děkujeme za akceptování našeho rozhodnutí.

 

Mateřská škola Staměřice zůstává v provozu do 31. 07. 2020

Školní jídelna vydává obědy do 17. 07. 2020 a poté opět až od 24. 08. 2020.Platba místních poplatků do 30. 06.!

Připomínáme občanům, že v pokladně obecního úřadu je do 30. června nutné uhradit místní poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů na rok 2020.

Sazby:

  • Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 510,- Kč/ osoba
  • Sazba poplatku za psa
    a) za jednoho psa ……………………………………….. 100 Kč,
    b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ….......200 Kč.

Poplatky jsou splatné jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Poplatky lze uhradit i bankovním převodem - pokyny naleznete v záložce "místní poplatky".Rozbor vzorku pitné vody

Dle posledního rozboru vzorku pitné vody provedeného dne 15. 06. 2020 sdělujeme, že voda U sv. Antoníčka ve Staměřicích pitná NENÍ a ve Skale v Dolním Újezdě pitná JE.Music Club Jack's Cowhouse Daskabát srdečně zve na:

Datum konání: 4. 7. 2020

poster-arakain-web.jpg

poster-arakain-web.jpgMuzeum Komenského v Přerově, p. o., vyhlašuje výběrové řízení knihovník/knihovnice

Datum konání: 26. 7. 2020

Muzeum Komenského v Přerově, p. o., vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní pozici knihovník/knihovnice

Výběrové řízení knihovník_knihovnice MKP.docxJednota COOP Dolní Újezd oznamuje:

Jednota COOP Dolní Újezd oznamuje, že po dobu nemoci zaměstnance bude ve čtvrtky zkrácená prodejní doba do 12 hodin.
Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas


Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

6. 7. Mistr Jan Hus

Zítra: Bohuslava

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1156
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 731
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 654
d) Papír netřídím
  
 589

Návštěvnost stránek

198237