Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapovánímVyvěšeno: 15. 1. 2019
Sejmuto: 30. 11. 2019
Evidenční číslo: 34/2019

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště technického odboru (dále jen “katastrální úřad“) Vám oznamuje podle § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (Katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb. (Katastrální vyhláška), kterou se provádí Katastrální zákon č. 256/2013 Sb., že katastrální operát v části katastrálního území Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou bude obnoven novým mapováním na části katastrálního území mimo rozsah komplexní pozemkové úpravy v intravilánu a části extravilánu k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou.


Obnova katastrálního operátu novým mapováním bude zahájena zjišťováním průběhu hranic katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov přibližně v období asi od 1.4.2019 do konce listopadu 2019. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem. Průběh hranic bude zjišťován podle § 42 Katastrálního zákona a § 48 až 51 Katastrální vyhlášky.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 15. 1. 2019 10:01

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas 2018.docx

www.infokanal.cz/cweb/reg/DU
Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

lipensko.jpg

Náš mapový portál

Odkazy
http://www.geosense.cz/geoportal/dolni-ujezd/

CZECH POINT
logo[1].jpg

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 968
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 669
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 595
d) Papír netřídím
  
 511

Návštěvnost stránek

180494