Obec Dolní Újezd místní části Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Sjezd rodáků

OBEC DOLNÍ ÚJEZD

ve spolupráci s občanskými sdruženími v obci pořádá oslavy 650 let obce Dolní Újezd, spojené se sjezdem rodáků a vydáním knihy „Dolní Újezd – minulostí k současnosti“ 

Ve dnech 26. 8 -27. 8. 2006 se v obci Dolní Újezd uskuteční oslavy 650 let obce, které budou spojeny se sjezdem rodáků a vydáním knihy „Dolní Újezd – minulostí k současnosti“.

Přesné datum založení obce Dolní Újezd není známo. Nejstarší zmínka o Dolním Újezdě pochází z roku 1322 a je z prastarého misálu, který býval na Osecké faře. Misál ovšem na konci 18. století shořel a do dnešní doby se nedochoval. První, opravdu nezpochybnitelná zmínka, pochází z tzv. zemských desek olomoucké cúdy (soudu). Jednalo se o knihy, do kterých byly zapisovány svobodné statky majitelů v olomouckém soudním obvodu a byly založeny v roce 1346. Jde o záznam z roku 1356, kde je uveden Vladyčí Újezd, který tvořil část dnešního Dolního Újezdu. Proto jsme letošní rok zvolili pro oslavy 650 let obce Dolní Újezd.

Oslavy 650 let obce jsou spojeny s několika doprovodnými akcemi:

1.      SJEZD RODÁKŮ

Poslední sjezd rodáků se v naší obci konal pře 18 lety u příležitosti 200 let založení školy v Dolním Újezdě. Myslíme si, že je vhodné využít příležitost 650 let od první dochované zmínky o obci k tomu, aby se lidé, narozeni v Dolním Újezdě, žijící třeba několik kilometrů, ale třeba také několik stovek kilometrů od svého rodiště, mohli sejít a navštívit svou rodnou obec. Celkem bylo pozváno přes 260 rodáků

2.      VYDÁNÍ KNIHY „DOLNÍ ÚJEZD – MINULOSTÍ K SOUČASNOSTI“

U příležitost oslav bude vydána kniha „Dolní Újezd – minulostí k současnosti“, jejímž autorem je pan Mgr. Jan Štěpán, odborný pracovník – archivář olomoucké pobočky Zemského archívu v Opavě. Podařilo se mu shromáždit  velké množství materiálů o naší obci a kniha tak přináší ucelený pohled na historii i současnost obce. Součástí oslav bude i beseda s autorem knihy.

3.      VÝSTAVA „HISTORIE A SOUČASNOST OBCE DOLNÍ ÚJEZD“

Tato výstava bude instalována v kulturním domě v Dolním Újezdě a pokusíme se na ní prezentovat naši obec v co nejširší míře.

4.      DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Během oslav, v sobotu 26. 8. 2006, bude možno navštívit Základní školu v Dolním Újezdě, kostel, hasičskou zbrojnici a knihovnu v rámci „Dne otevřených dveří“.

5.      DOPROVODNÝ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM

Doprovodný program proběhne v několika blocích:

Sobota:

Ø      1. blok (8:00 – 11:00) bude zahájen na Trávníku před budovou Obecního úřadu, pokračovat bude slavnostním průvodem a zakončen bude před školou v Dolním Újezdě.

Ø      2. blok – setkání zastupitelů obce, občanů obce a rodáků,, beseda o knize, prohlídka výstavy - proběhne v kulturním domě v Dolním Újezdě (11:15 – 14:15)

Ø      3. blok – doprovodný kulturní program – proběhne v areálu bývalé Sokolské zahrady (14:30 – 02:00)

                        

Neděle:

Ø      Slavnostní mše v kostele sv. Havla, beseda o historii kostela (8:00 – 10:00)

Ø      Utkání v kopané mužstev Dolního Újezdu na fotbalovém hřišti (10:30 – 18:00)

 Přesný program s časovým harmonogramem je umístěn v sekci Společenské dění – 650 let obce, sjezd rodáků – program oslav.

 Co nejsrdečněji zve zastupitelstvo obce Dolní Újezd a občanská sdružení v obci Dolní Újezd
                                                                                                  

ing. Eduard    R ý č e k
starosta obce

 

 

 

 

 

Menu

Odběr SMS  

SMS infokanál - registarce

Zde se můžete registrovat k odběru SMS zpráv prostřednictvím infokanálu obce

Důležité GDPR (souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů) - nutné přečíst

Informovaný souhlas


Odber_SMS_velky.jpg

Obec Dolní Újezd

Od 1.1. 2012 se na Obecním úřadě v Dolním Újezdě provádí vidimace listin a legalizace podpisů - tedy ověřování .

Vidimace a legalizace

Vyhledat v textu

3. 8. Miluše

Zítra: Dominik

Náměty k Územnímu plánu obce

Zde je k dispozici formulář, pomocí kterého můžete uplatnit své náměty a připomínky k tvorbě Územního plánu obce Dolní Újezd

Podněty k Územnímu plánu obce.docx

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - úterý v sudý týden

zobrazení zde

Olomoucký kraj

Získané dotace
logo-kraje.jpg

logopov-2020.jpg

 

lipensko.jpg

Náš mapový portál
a další odkazy

MAPOVÝ PORTÁL

gisonline2.png

CZECH POINT
logo[1].jpg

DALŠÍ ODKAZY

Přivítali byste rozšíření tříděných komodit (plasty, sklo, bioodpad) o kontejnery na papír ?
a) ANO
  
 1167
b) ANO, budu využívat i kontejnery i sběr ve školských zařízeních
  
 737
c) NE, stávající systém sběru papíru (v mateřské škole a základní škole) je dostačující
  
 659
d) Papír netřídím
  
 595

Návštěvnost stránek

200023