25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Informace z obce

Informace z obce


Štítky:Nabídka firmy Přírodní dekorace s. r. o.

Firma Přírodní dekorace s. r. o nabízí zájemcům sečení přerostlé trávy, špatně dostupných a zarostlých terénů, úpravu živých plotů a podobně. Zájemci mohou volat na telefonní čísla 724 458 100, 734 110 304. Najdete nás i na Facebooku Likvidace křoví. 


Publikováno 12. 6. 2023 10:17

Kulturní dům v obci Dolní Újezd čeká na nového majitele

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově dohledal vlastníka kulturního domu v obci Dolní Újezd, který by ráda získala obec.

Budova byla zapsána na neznámého vlastníka. Starosta obce Dolní Újezd se proto obrátil na ÚZSVM s požadavkem o dořešení vlastnických vztahů. Kulturní dům, který je plně využíván například základní a mateřskou školou k různým kulturním a sportovním akcím, vyžaduje nutně rekonstrukci. Starosta obce potvrdil zájem o získání budovy do vlastnictví obce, čímž by oprava byla provedena na náklady obce.

 

Z dostupných informací vyplývá, že stavba byla vybudována MNV Dolní Újezd v 70. letech minulého století. Nyní je ve správě ÚZSVM, který připravuje podmínky pro převod stavby do vlastnictví obce.

Více na https://www.uzsvm.cz/kulturni-dum-v-obci-dolni-ujezd-ceka-na-noveho-majitele

 


Publikováno 8. 6. 2023 13:17

TJ Sokol DÚ pořádá nábor chlapců a dívek pro založení družstev kopané

Datum konání: 19. 5. 2023

347272218_2193986324108969_4708834717451196103_n.jpg347099084_1405236846712024_6982129289817821934_n.jpg

nabor1.jpg

nabor2.jpg


Publikováno 15. 5. 2023 10:38

Nabídka zaměstnání: Strojírny Milenov

svářeč 2023_A4.pdf

svářeč 2023_A5 leták.pdf


Publikováno 17. 4. 2023 15:49

Náměstek hejtmana na pracovní návštěvě v Obci Dolní Újezd

V minulých dnech do obce zavítala vzácná návštěva z Olomouckého kraje. Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana, který má v kompetenci regionální rozvoj, územní plánování a rozvoj venkova. Hlavním tématem společného jednání byl všestranný rozvoj obce Dolní Újezd, možná spolupráce s krajem, čerpání dotací, atd. V tomto směru máme dluhy z minulosti a tedy co dohánět, jak ve fázi projektové přípravy, tak v aktuálním stavu základních rozvojových dokumentů obce (územní plán, plán rozvoje obce). Tyto záležitosti jsou základním předpokladem pro získání dotací, komplexní rozvoj obce a zvýšení kvality života na našem venkově. Pan náměstek nám představil jednotlivé dotační možnosti kraje a přislíbil kooperaci při dalších rozvojových aktivitách na našem území (cyklostezka Lipník n.B. – Velký Újezd, rekonstrukce krajské komunikace Přáslavice – Lipník n.B., atd.). Na závěr jsme společně navštívili některé objekty v obci (hasičárny, škola, školka, kulturní dům, pošta a bývalý hostinec) a je evidentní, že nějaký modernizační zásah bude nutný u všech staveb. Jedná se především o stavebně-energetický stav a také využití některých částí objektů, které nejsou optimální (nabízí se spolkové, komunitní nebo komerční využití). V následujících letech nás tedy čekají větší investiční akce a věříme, že se podaří získat dotace, aby stav obecních nemovitostí byl na úrovni 21. století.


Publikováno 14. 4. 2023 13:11

Inzerát na pozici instalatér topenář u provozního střediska Přáslavice - vojenský areál

instalatér PS 0705 Přáslavice.docx


Publikováno 22. 3. 2023 9:38

ŘSD informuje: Jak nahradit škodu způsobenou nerovností, výmolem, výtlukem a jinou závadou

Postup náhrady škody způsobené závadou na vozovce.pdf

Foto 1.JPG

Foto 2.JPG

Foto 3.JPG


Publikováno 6. 2. 2023 16:12

Ředitelství silnic a dálnic představuje nový portál zobrazující pohyb vozidel zimní údržby

Ředitelství silnic a dálnic představuje nový portál zobrazující pohyb vozidel zimní údržby

Webový portál je určený pro veřejnost za účelem informování o aktuálně prováděné zimní údržbě. Zobrazuje aktuální polohu vozidel zimní údržby a poskytuje informace o čase posledního provedeného ošetření u jednotlivých dálnic a silnic I. třídy.

Na portále jsou na mapě ČR vykreslovány trasy a jednotlivá vozidla. Barva trasy je ovlivněna časovým intervalem posledního ošetření. Typ vozidla představuje typ údržby. Kliknutím na ikonu vozidla se zobrazí detail jízdy identifikující orientaci vozidla a činnost údržby. Silnice, která není barevně označena, nebyla v posledních 6 hodinách ošetřena.

Portál „Pohyby vozidel zimní silniční údržby“ je k dispozici na adrese https://udrzba.rsd.cz/ (odkaz naleznete také na www.dopravniinfo.cz pod symbolem vločky na horní liště v pravém horním rohu). Podrobný popis webu je k dispozici po kliknutí na tlačítko nápovědy „?“ v pravém horním rohu.

V souladu s platnou legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:                                                                       

  • do 2 hodin u dálnic   
  • do 3 hodin u silnic I. třídy 

ŘSD zajišťuje vlastními pracovníky průjezdnost více než tisíc kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska správy údržby dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 km dálnice. Zbývající úseky dálnic a silnice I. třídy udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD. 

Během letošní zimy se o průjezdné komunikace stará v rámci SSÚD ŘSD 793 našich zaměstnanců. Do připravených směn je zařazeno celkem 662 řidičů a 131 dispečerů. Další kapacity, především pro údržbu silnic I. třídy, jsou na zimu v pohotovosti u dodavatelských firem.


Publikováno 18. 1. 2023 10:04

Tříkrálová sbírka 2023 - vyúčtování

325220893_1126446301388360_2756089232267846356_n.jpg


Publikováno 12. 1. 2023 12:52

Plány Správy Olomouc na rok 2023

Plány Správy Olomouc na rok 2023.pdf

Mapa plánovaných oprav Správy Olomouc 2023.jpg

Foto1.jpg

Foto2.jpg


Publikováno 11. 1. 2023 10:19